© MAD

WRAP IT! - PRIJSVRAAG BERGEN OP ZOOM

Pastoor Joorenplein te Bergen op Zoom

2008

Bij een analytische blik op de structuur van Bergen op Zoom zijn met name de groene zones opvallend. Vooral de dominante groene gordel die zich om het centrum wikkelt en eindigt bij het Van Duinkerkenpark. Dit stedenbouwkundige element is voor ons ontwerp van cruciaal belang.

De ontwerplocatie ligt tussen drie belangrijke gebieden; de groene gordel, het centrum met het oude en nieuwe deel van Bergen op Zoom. Het centrum is gescheiden door het treinstation.

Wij hebben de opgave geinterpreteerd door in eerste instantie een uitspraak te doen over deze locatie en wat de relatie is met haar context. De gevelwanden aan het Pastoor Joorenplein variëren sterkt in programma, bouwstijl en korrelgrootte. Het is belangrijk een evenwicht te vinden tussen deze verschillen en een koppeling te leggen tussen het winkelcentrum en de woonwijk. Dit moet een aantrekkelijke en sympathieke situatie opleveren voor alle gebruikers. De gebruikers zijn mensen die onderweg zijn; fietsers, automobilisten en diegenen die gebruik maken van het openbaar vervoer. De ruimte die hiervoor nodig is bestaat uit een fietsenstalling, parkeerplaats en een abri. In ons ontwerp heeft dit een plek gekregen temidden van de groene gordel. Deze gordel wordt in ons plan doorgetrokken naar de locatie en wikkelt zich om deze binnenruimte waardoor een plek ontstaat met een hogere verblijfskwaliteit. Dit concept heeft geleid tot de titel 'wrap it!'. Door het inwikkelen van de ruimte worden de overige gebruiksruimten met elkaar verbonden. De groene wikkel moeten worden gelezen als een volume dat verschillende ruimtelijke eigenschappen heeft, variërend in hoogte, breedte, korrelgrootte en uitholling. Het begint als een groene collonade van vijf meter hoog, als ware het een voortzetting van de bomenrij uit het verderop liggende park. Het is een ruimte die uitnodigt tot flaneren en is een antwoord op het winkelcentrum aan de andere zijde van de straat. Het mondt uit in het openbaar toilet, de abri, toegang tot semi-overdekte fietsenstalling, beheerdersruimte en loempiakiosk. Door de loempiakiosk op de kop van de locatie te plaatsen nabij het standbeeld ontstaat hier een verblijfskwaliteit waar mensen kunnen zitten, consumeren, elkaar ontmoeten, rusten temidden van de verkeersstromen. De hoogte en korrelgrootte van de wikkel wordt lager en fijner naarmate de tegenoverliggende gevel van de woonhuizen wordt bereikt. Daar ontstaan zitelementen met een hoogte van 40 cm en doorgangen naar het parkeergebied c.q. fietsenstalling.

Het beeldbepalende element is de schanskorf die als ruimtelijke drager functioneert. De afstand en afwisseling van de invulling varieert van diverse begroeiing tot keien in relatie tot de tegenoverliggende bebouwing. De vier functies zijn dusdanig opgenomen in de groene wikkel dat er een element wordt gevormd: de snack kiosk is tegenover het gedenkteken positioneert. De beheerdenkiosk biedt overzicht op de omsloten fietsenberging en levert een aangename plaats voor de beheerder op het hoekpunt van de locatie. De abri is een overdekte uitholling in het volume. Het toilet is van de drie andere functies gescheiden. Deze vier gebieden zijn gelegen naast elkaar, zodat de functies van elkaar kunnen profiteren in de nabijheid van elkaar.

De loempiakiosk en de beheerdersruimte zijn in een stevig gebouw ondergebracht om diefstal en vandalisme te voorkomen. De gevels zijn afgewerkt middels cortenstalen panelen c.q. begroende schanskorfen, het dak bestaat uit een vegetatiedak. Het samenvoegen van de vele afzonderlijke stukken in een geheel als doorzetting van de groene gordel van Bergen op Zoom levert een plek vol afwisseling van dynamiek en rust op.