© MAD

NIEUWBOUW 32 WONINGEN - DUINTERPEN III

Sneek, 1999

In het kader van de tweede fase van het uitbreidingplan Duinterpen III te Sneek is in opdracht van projektontwikkelaar HOLLESTELLE een voorstel gedaan met betrekking tot een invulling van het binnengebied van het plan. Juist in dit centrum is ernaar gestreefd een auto-luw woongebied te ontwikkelen en zoveel mogelijk maatregelen ten aanzie van het thema van 'Duurzaam Bouwen' toe te passen. Als inspiratiebron heeft naast dit thema het stedebouwkundig plan van GUNNAR DAAN architectuur gedient waarin gebogen lijnen en ovale vormen zijn verwerkt in rooilijnen en straatprofielen.