©

HAYDNSCHOOL OSCW

Groningen, 1999

De dienst Onderwijs Sport Cultuur Welzijn van de Gemeente Groningen gaf opdracht voor het maken van een haalbaarheidsonderzoek met betrekking tot uitbreiding c.q. nieuwbouw van de Haynschool in de wijk Helpman te Groningen. In het kader van 'klasverkleining' is een uitbreiding noodzakelijk met minimaal vier leslokalen. Uit lokatieonderzoek en het daarop volgende haalbaarheidsonderzoek inklusief massastudie bleek dat een uitbreiding van het nabije gymnastieklokaal de beste oplossing zou zijn. Omdat er ook een noodgebouw van een 'Peuterspeelzaal' op de lokatie aanwezig is werd deze functie opgenomen in het bouwplan en is er zelfs ruimte voor een 'Naschoolse Kinderopvang' gecreerd. Door al deze functies straks in een gebouw te gaan huisvesten kan er gerust worden gesproken van de vijfde 'Vensterschool' binnen de Gemeente Groningen. Door het toepassen van zogenaamde 'klimaatgevels' en een aantal andere maatregelen met betrekking tot 'Duurzaam Bouwen' wordt zo veel mogelijk getracht een 'gezond' gebouw ten aanzien van hygiene, lucht, akoestiek en energiehuishouding te realiseren. Het ligt in de bedoeling het gebouw in 1999 te gaan uitvoeren.