© MAD

NIEUWBOUW 15 CO2-ENERGIEBALANS WONINGEN

Prins Pieter Christiaan Park te Leeuwarden

1997/2001

‘15 Woningen, projectmatig ontwikkeld, en, als één van de eerste projecten in Nederland voldoen aan de voorwaarde 'CO2-neutraal' uitgevoerd.’

Dit was de doelstelling van de Gemeente Leeuwarden in het kader van de ‘Nationale PV-competitie voor gemeenten 1997’ waarmee projektontwikkelaar Le Clercq planontwikkeling en het architektenbureau J.P.MOEHRLEIN architekt uit Groningen op de weg zijn gestuurd. Daarnaast heerste de wens ‘Energie- en bouwtechniek’ in het kader van het thema 'Duurzaam Bouwen' verder te ontwikkelen en de energie-besparing door toepassing van actieve en passieve zonne-energie systemen door middel van ‘Monitoring’ zichtbaar te maken. Een van de ontwerp-uitgangspunten was een soort zonering in de lay-out van de woningplattegronden. De geluidsbelasting door de ringweg N32 Overijselseweg enerzijds en de oriëntatie op de zon anderzijds, bepaalden de interne verdeling van de woonfuncties. Daarnaast was integratie van de installatietechniek een ontwerpaspect, wat onder andere heeft geleid tot een specifieke dakvorm op zuid gericht, waarbij de woningen optimaal gebruik kunnen maken van zonnecollectoren. Het aspect ‘duurzaam bouwen’ heeft zich tevens vertaald in de realisatie van wand- en vloerverwarming, het aanbrengen van een centraal stofzuigersysteem en het vermijden van een dampdichte gevel. Ten aanzien van DuBo zijn voor dit project onder andere de volgende uitgangspunten gekozen:
- Epc-waarde van 0,23
- Rc-waarde van 4,0-6,0 m2K/W
- Hoge isolatiewaarden gebouwschil
- HR++ glas, geluidwerend U=1,1
- Geïsoleerde deuren
- Collectieve gasgestookte warmtepomp
- Lage Temperatuur-Verwarmingssysteem
- Gebalanceerde ventilatie met Warmte Terug Winning
- Zonnecollectoren voor bereiding van warm tapwater
- Photo-pholtaïsche Cellen BP-solar, 35m2 oppervlak per

woning

Zie ook:

Nationale PV-Prijs Nederland

Googlemaps