© MAD

NIEUWBOUW EXPO-PAVILJOEN HUIS '97 FEC LEEUWARDEN

Leeuwarden, 1996/1997

Expositiepavillioen voor de bouwbeurs HUIS '97 en de beurs 'TUIN '97' in de Frieslandhal FEC te Leeuwarden.
Dit 'woonhuis' is ontworpen in het kader van het thema 'Energie- en Milieuvriendelijk Bouwen' en diende in 5 dagen opgebouwd te worden. Verschillende instanties zoals ministerie VROM, NUON, CVK, Provincie Friesland, Gemeente Sneek en Waterschap Friesland hebben aan dit projekt hun medewerking verleend. De bedoeling is bouwtechniek, materiaal en maatregelen t.b.v. 'Duurzaam Bouwen' ook voor de niet-bouwkundige zichtbaar en voelbaar te maken.
Dit expositiepavilioen is door bouwbedrijf FRISO LEEUWARDEN gerealiseerd en zou als vrijstaande woning, als twee onder een kap-type en als rijtjeswoning herbouwd kunnen worden.
Energietechnisch is de woning als energie-balanswoni ng ontworpen en ook tijdens de expositiesvoorzien van de bijhorende technische installaties.

Publicaties:

'Leeuwarder Courant' 21.2.1997

in Vorm 1997/1998 - Ten Hagen & Stam