©

STEUNPUNT VOOR GEHANDICAPTEN LIERSTRAAT

Groningen, 1997

In opdracht van Woningcooperatie NIJESTEE te Groningen is in samenwerking met de Noordelijke Stichting Voorzieningen Ouderen, NOVO een ontwerp gemaakt voor een wijkgebonden steunpunt voor verstandelijk gehandicapten. Het beleid van beider partijen is integratie van verstandelijk gehandicapten die grotendeels zelfstandig kunnen wonen in hun wijk. Deze laagdrempelige dienstencentra's oftewel steunpunten zijn 24 uur bezet en zijn tevens aanlooppunten voor ontmoeting, eten, service en hulp m.b.t. alle leefsituaties van gehandicapten. Na een vooronderzoek bleek dat op een drietal plekken c.q. wijken in de stad Groningen lokaties te vinden waren voor de realisatie van deze steunpunten.
Boerhaavelaan/Corpus ten Hoorn, Lierstraat/Paddepoel en Kombuisflat/Lewenborg.

  • Realisatie 1997

  • Bouwkosten f 900000.- excl. BTW

  • Opdrachtgever WBV Nijestee/Groningen