© MAD

MULTIMEDIATHEEK PROVINCIEHUIS MK FASE 4

Groningen, 2004/2005

De Provincie Groningen heeft MAD architekten opdracht gegeven voor het maken van een ontwerp voor de laatste 3 fases van de upgrading van het Provinciehuis. Reeds sinds 1602 is het Provinciale bestuur gevestigd in dit gebouwencomplex tussen het Martinikerkhof en de Singelstraat, aanvankelijk bestaande uit de voormalige St. Maartensschool en enige aanbouwen. Tijdens de 17e, 18e en 19e eeuw hebben verscheidene verbouwingen plaatsgevonden. Van 1989-1996 is het complex grootschalig uitgebreid middels nieuwbouw door Benthem Crouwel architects.

De laatste upgrading is uitgevoerd in 4 fases en heeft plaatsgevonden van 2000-2006. De basis voor het totale plan waren de in dit gebouw aanwezige klimaat-, veiligheid- en verlichtingsaspecten die in het kader van de huidige regelgeving omtrent de Arbo-wet en/of in het kader van de brandveiligheid niet aan de gestelde eisen voldeden. Daarnaast diende de functionaliteit van het voormalig archiefgebouw opnieuw te worden bekeken.

Een van de uitgangspunten voor de upgrading betrof het scheiden van de publieke en ambtelijke verkeerstromen. Dit had een functieverplaatsing binnen het gebouwencomplex tot gevolg en heeft geleid tot een opwaardering van publieke representatieve ruimtes zoals de front- en backoffices. Daarna is de mediatheek verplaatst en heeft er een herstructurering en herinrichting van het voormalige archiefgebouw en de Statenzaal plaatsgevonden. Als sluitstuk is de centrale binnenplaats voorzien van een glazen overkapping. Hierbij is gekozen voor een maximaal transparante ingreep. De kap is een eigentijdse ingreep die het verleden respecteert en de cultuur-historische waarde van deze locatie conserveert. Het resultaat is een publiek toegankelijke ruimte die multifunctioneel is en dient als ontmoetingsruimte voor diverse evenementen. De binnenruimte is klimatologisch beheersbaar uitgevoerd en kan deels natuurlijk worden geventileerd middels glazen lamellenvensters.