© MAD

NIEUWBOUW JONGERENCENTRUM 'DE WENDE'

Groningen, 2004/2007

STEDENBOUW:
Aanleiding voor de nieuwbouw was de door de Gemeente beoogde sloop van een voormalige boerderij aan de Goudlaan, bestaande uit een schuur en stallen, die in de loop der jaren zijn verbouwd tot jeugdcentrum. Door zeer intensieve begroeiing in de loop van de tijd is het jeugdcentrum aan het oog onttrokken en voldeed het niet meer aan de eisen van deze tijd.
Door de in 1992 gerealiseerde kinderdagopvang ‘De Wikke’ en diverse woningbouw in de wijk in het kader van het ‘Herstructureringsplan Vinkhuizen’ was de enigszins amorfe stedenbouwkundige situatie aan verbetering toe.

ONTWERP:
Architekt J.P. Moehrlein ontwierp naar aanleiding van een vooronderzoek een orthogonaal gebouw met een oppervlakte van circa 635 m2 bestaande uit 2 volumes. In het grote en hoge volume bevinden zich de grote zalen welke in een vrije, bijna organische vorm als een ‘huis in huis’-constructie zijn vormgegeven.
Hierdoor ontstaat niet alleen een geluidsbuffer door de dubbele gevels maar ook een functioneel verblijfsgebied met een thermisch ‘tussenklimaat’. Daarmee is de verhouding gebruiksoppervlak / verkeersoppervlak uitermate gunstig.
In het kleinere, lage deel zijn alle secundaire, ondersteunde functies zoals werkplaats, keuken, kantoren, techniek en natte cellen ondergebracht. Door een daadwerkelijke ‘splitsing’ en zonering van de plattegrond layout kon flexibiliteit en diversiteit in gebruik door verschillende doelgroepen op verschillende tijden worden gerealiseerd.
Om symbolisch aan te geven dat de grote zalen de belangrijkste functie en derhalve het hart van het gebouw zijn, zijn deze in een warme, rode kleur afgewerkt. Door deze wandvlakken te voorzien van een lichtkunstwerk gloeit het gebouw met name in de avonduren en ‘s nachts op en levert hierdoor een bijdrage aan de sociale veiligheid.
Door sloop in 2 fasen was het mogelijk de nieuwbouw te realiseren, terwijl het jeugdcentrum in ‘de Schuur’ nog kon blijven functioneren. Na oplevering van de nieuwbouw en verhuizing van de gebruikers kon de schuur gesloopt worden. De grote, waardevolle bomen konden worden behouden welke nu voor een bijna parkachtige coulisse gaan zorgen.

MATERIAALTOEPASSING:
In verband met de kosten is er gekozen voor een in zicht blijvende houten constructie met een lichtdoorlatende, semi-transparante buitengevel. Het lage volume is voorzien van een ruige steen, gemetseld in wild verband, wat het gebouw in zijn parkachtige omgeving een rustiek karakter moet geven. De kleur- en materiaaltoepassing is in overleg met de gebruikers vastgelegd, waarbij bepaalde wandafwerkingen door jongeren in eigen regie mogen worden uitgevoerd.

MOTIVATIE TOEPASSING HOUT:
Het gebruik van hout voor zowel hoofddraagconstructie (gelamineerde kolommen en liggers) danwel de binnenwanden is ontstaan vanuit de behoefte een zo duurzaam mogelijk materiaalgebruik met en warme belevingswaarde in combinatie met lage investeringskosten toe te passen.
Als regenereerbaar fossiel product en de goede bewerkbaarheid is hout ook de logische keuze geweest voor het maken van de secundaire draagconstructies, de ‘getordeerde’ binnenwanden van de grote zalen. Deze wanden, verdiepingshoog in twee richtingen gekromd en hellend in een vrije, bijna organische vorm als een soort 'kloppend hart’, en omsluiten de hoofdfuncties van het jeugdcentrum.
Symbolisch zijn de grote zalen dan ook in een felle rode kleur afgewerkt en dienen gelijktijdig als lichtkunstwerk.