© Rob de Jong SAPh

NIEUWBOUW 15 WONINGEN MET BEDRIJFSRUIMTE AVA-LOCATIE

Groningen, 2002/2005

Kroeze & Partners heeft opdracht verleend voor het ontwerpen van oorspronkelijk 13 appartementen met bedrijfsruimte op de voormalige AVA-locatie in de stad Groningen. Er is geprobeerd op deze complexe binnenstedelijke lokatie een gebouw te ontwerpen dat qua uitstraling en detaillering aansluit op de stedelijkheid van de recent gerealiseerde projecten ‘Winkelcentrum Westerhaven’ en ‘Westerhaven 3 / Lissabonstraat’. Het ontwerp reageert met zijn positie eveneens als het eerder gerealiseerde projekt Westerhaven 3 op de tweede passage in het nieuwe winkelcentrum waardoor mooie doorzichten c.q. zichtlijnen ontstaan. Op deze locatie met haar beperkte mogelijkheden is door architekt J.P.Moehrlein van MAD architekten door middel van één doorgaande lijn met een vrije vorm het gebouw als het ware ‘ingegoten’. Alleen de noordzijde grenst met een rechte lijn aan het buurpand Westerhaven 7. Door het volledig benutten van het nieuwe bestemmingsplan en in goed overleg met de Gemeente Groningen werd het mogelijk 15 appartmenten in plaats van de gewenste 13 appartementen te realiseren. In de overkragende rondingen zijn alle loggia’s c.q. buitenruimtes geplaatst die aangevuld zijn door eveneens uitkragende gevelerkers. Deze geven uitstekend zicht op de omliggende omgeving en het centrum van de stad. Op het afsluitbare, achterliggende binnengebied zijn buitenbergingen gecombineerd met carports waardoor de geeiste parkeerplaatsen op een logische manier zijn geïntegreerd. Door de toepassing van dezelfde steen als toegepast in het pand aan Westerhaven 3, maar dan wel in een andere verwerking, ontstaat een samenspel met het vorige project en het tegenoverliggende winkelcentrum.