KIOSK 'REGULATEURSHUIS' EBBINGEKWARTIER

Groningen, 2016

Voor het voormalige CiBoGa-terrein, het CircusBodemGas-areaal werd door de Gemeente Groningen i.s.m. het bureau Alsop Störmer Hamburg een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt middels woningbouw-clusters in de vorm van polygoonachtige 'schotsen'.

Daardoor is het oorsporonkelijk sterk vervuilde gebied met veel financiële middelen van overheid en burgers gesaneerd om dit plan daadwerkelijk om te kunnen zetten.

Na jarenlange economische crisis, met name in de bouwsector werd dit plan min of meer verlaten en mondjesmaat ingevuld met tijdelijke gebouwen voor tijdelijk gebruik, genoemd.

'Open Lab Ebbinge'

Door de bodemsanering van het gebied zijn maar enkel gebouwen behouden gebleven, een dubbele bedrijfshal en het voormalige 'Regulateurshuis' van de Gasfabriek.

Op een gegeven moment werd het gebouw, een gemeentelijk monument uit 1982 van Architect K.H. Holthuis aan de Bloemsingel 36, nu Kolendrift 19, overgedragen aan het Groninger Monumenten Fonds met het idee er een horecagelegenheid van te maken, wat moet leiden tot verder behoud van het pand en zijn cultuurhistorische waarde.

In opdracht van het Groninger Monumenten Fonds heeft
MAD JOHANNESMOEHRLEIN  architekten het ontwerp voor de uitbreiding gemaakt wat in de behoefte aan facilitaire functies t.b.v. het realiseren van een Cafe-achtige brasserie voorziet.

Door het gebruik van een steenachtige materiaal in de kleur 'wit' wordt vooral op een symbolische manier herinnert aan de enorme inspanning die de Groningers hebben gepleegd met het financieren van de bodemsanering en daarmee het duurzaam hergebruik van het hele gebied.