BUURTCENTRUM 'BRUISEND HART'

UITBREIDING SPEELTUINGEBOUW DE HOOGTE

Groningen, 2013-2014

In mei 2014 is door Van Wijnen BV de bouw opgeleverd van 'Bruisend Hart'. Het betreft een uitbreiding van het bestaande Speeltuingebouw aan de Borgwal te Groningen. Het oorspronkelijke gebouw is in 1993 ontworpen en gebouwd door J.P. MOEHRLEIN architekt.

In opdracht van Woningcorporatie De Huismeesters heeft MAD JOHANNESMOEHRLEIN  architekten een ontwerp voor een uitbreiding gemaakt dat in de groeiende behoefte aan maatschappelijke voorzieninngen zal voorzien. Om de belangrijke positie en functie in de wijk te benadrukken heeft men dit project voorzien van de naam 'Bruisend Hart".

Het nieuwe buurcentrum voor de bewoners van de wijk De Hoogte is ook recentelijk aangevuld met een opnieuw ingericht parkje met daarin nieuwe speeltoestellen voor kinderen. Daarnaast zijn er aanvullende verhuurbare kantoorruimtes ondergebracht welke het gebouw een continue leefbaarheid en bezetting moeten garanderen.

De bijzondere architectuurtaal van het bestaande gebouw was een leidraad voor de vormgeving van de nieuwbouw. Door middel van een bijzondere materiaaltoepassing en detaillering is er naar een soort verfijning gezocht waardoor het gebouw met haar groene omgeving moet gaan harmoniseren.